In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

joomla templates and joomla extensions by zootemplate.com Get Adobe Flash player

Jednoduché účtovníctvo

TlačiťE-mail

Každý podnikateľ potrebuje viesť evidenciu o jeho podnikateľskej činnosti. Je dôležité aby vedenie účtovníctva bolo správne podľa všetkých platných zákonov.

Naša firma vám spracuje vaše účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. (zákon o účtovníctve). Spracovanie všetkých účtovných dokladov robíme v ekonomickom systéme POHODA. Výhody externého účtovníctva sú nasledovné :

- Ušetríte finančné náklady za stáleho pracovníka (mzda, odvody a pod.)

- Ušetríte svoj čas – nemusíte sledovať daňovú legislatívu

- Ušetríte za nákup odbornej literatúry Preto neváhajte a využite naše služby, ktoré ponúkame živnostníkom v účtovníctve.

 

Ponuka služieb:

- Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

- Vypísanie daňového priznania pre FO ( typ B)

- Personalistika a mzdy

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva ( ďalej JÚ) zahrňuje :

- vedenie peňažného denníka ( chronologický zápis o účtovných prípadoch)

- kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)

- kniha záväzkov (súhrn prijatých dodávateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)

- vedenie pokladničnej knihy ( súhrn výdajových a príjmových dokladov)

- evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku

- spracovanie účtovnej uzávierky ( kontrola porovnávaním s účtovnou evidenciou a skutočnosťou)

 

Vypísanie daňového priznania pre FO typ B zahrňuje:

- vypísanie tlačiva DP pre FO typ B

- spracovanie účtovnej závierky k DP ( potrebné ako príloha k DP FO typ B)

 

Personalistika a mzdy zahrňuje:

- prihlášky a odhlášky pracovníkov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

- výpočet miezd

- odoslanie výkazov do zdravotných poisťovní

- ročné zúčtovanie dane zamestnancom alebo potvrdenie o zrazených preddavkoch

- mzdové listy

- evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia

- zápočty odpracovaných rokov, štatistické výkazy

- zastupovanie počas kontrol v Sociálnej poisťovni, daňovom úrade

 

Cenník služieb :

Vedenie jednoduchého účtovníctva (JÚ)

V cene za doklad je zahrnuté:

zaúčtovanie prijatej faktúry

zaúčtovanie vydanej faktúry

zaúčtovanie bankového výpisu

zaúčtovanie pokladničného dokladu

zaúčtovanie interného dokladu evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov komunikácia s úradmi – zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad sú zahrnuté v cene.

Počet zaúčtovaných položiek

Cena za položku / neplatca DPH Cena za položku / platca DPH Paušálne - Neplatca / Platca DPH
0 - 100 €0,35 za položku €0,40 za položku €40 / 50 za mesiac
101 - 200 €0,37 za položku €0,42 za položku €70 / 80 za mesiac
201 - 300 €0,39 za položku €0,44 za položku €100 / 110 za mesiac
301 - 400 €0,41 za položku €0,46 za položku €130 / 140 za mesiac
401 a viac od €0,43 za položku od €0,48 za položku €150 + / €160 + za mesiac

Spracovanie DPFO typ B + prílohy: €50

Samostatne spracovanie ročnej uzávierky pre FO v JÚ: €100

 

Personalistika a mzdy :

Počet zamestnancov

Cena za mesiac
0 - 10 €06
11 - 30 €10
31 a viac €13 a viac

* Ceny je možne upraviť po dohode a podľa potreby zákazníka.

DaSoft - Vaša správna voľba!

 

Kontaktovať nás môžete:

Mobilný kontakt E-Mailový kontakt
Každý pracovný deň od 08:00 - 17:00 0914 126 657 info@dasoft.sk